Using our service, you accept our Terms of Service and Privacy Policy

VTC Now | Trong lễ nhậm chức, chiếc vali hạt nhân sẽ được chuyển giao cho Tổng thống Mỹ mới. Nhưng nếu ông Trump không tới, ai sẽ giao chiếc cặp này cho Tổng thống đắc cử Joe Biden?

#vtcnow #vtc1

Watch online

Tags

vtcnow, vtc1, vtc now, vali hạt nhân cho ông Biden, ai đưa vali hạt nhân cho ông biden, vali hạt nhân, Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden, Tổng thống Donald Trump, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ, Tổng thống đắc cử Joe Biden, ai giao vali hạt nhân cho ông Biden, lễ nhậm chức tổng thống mỹ, lễ nhậm chức, joe biden, tổng thống mỹ, bầu cử mỹ 2020, tin tức hậu bầu cử mỹ, ông biden nhậm chức tổng thống, joe biden nhậm chức, Mike Pompeo, tổng thống hoa kỳ, lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Ông Trump không tới, ai giao vali hạt nhân cho ông Biden trong lễ nhậm chức? | VTC Now - download from YouTube for free

Ông Trump không tới, ai giao vali hạt nhân cho ông Biden trong lễ nhậm chức? | VTC Now - download from YouTube for free